Tuần vừa rồi vợ chồng tôi chuyển đến căn hộ chung cư mới mua. Ngay hôm đầu tiên đến nhà mới đã gặp sự cố. Bên cạnh phòng chúng tôi có một người đàn ông hát hò suốt cả buổi. Hát từ sáng đến trưa, từ trưa đến tận 10h đêm mới nghỉ. Anh ta hát karaoke chán thì chuyển sang mở nhạc và để loa khá lớn. Dù đóng cửa phòng rồi nhưng ở bên cạnh tôi vẫn thấy rát tai.

Read More