Không ai có thể quyết định xuất thân của mình, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không thể thay đổi cuộc đời mình. Thanh xuân giống như ăn há cảo, nếu không dùng sức mà cắn thì không thể biết được bên trong gói nhân rau cải thịt lợn bạn thích hay là nhân trứng gà lá hẹ mà bạn ghét.

Read More