Cuộc sống vốn không bao giờ hoàn hảo cũng giống như bất công bằng chính là công bằng. Con người luôn tìm đến sự hoàn thiện và hoàn thiện ngay chính bản thân mình trong cuộc sống đầy rấy khó khăn và cam go này. Yêu thương, công việc, dung hòa mọi thứ là điều không dễ và điều đó lại khiến con người dễ sa vào lỗi lầm. Nếu có ai đó trên thế giới này nói rằng họ chưa bao giờ mắc phải một sai lầm nào thì họ đnag nói dối hoặc cũng chưa bao giờ biết sự thật của những điều họ đang làm- cần tới sự đánh đổi. Sai lầm luôn đến và xảy ra, con người không cần tìm kiếm mà chỉ cần trải nghiệm.

Read More