Chuyên gia về hiệu suất làm việc James Clear khuyên bạn nên đọc 20 trang mỗi ngày. Đó là một con số nhỏ không khiến bạn nản lòng hay trì hoãn và có thể đạt được. Hầu hết mọi người có thể đọc 200-400 từ mỗi phút. Một cuốn sách thường bao gồm 250-300 từ mỗi trang. Điều đó có nghĩa là bạn có thể đọc hết 20 trang trong khoảng 30 phút. Với tốc độ này, tôi đọc gần 600 trang mỗi tháng. Đây là tương đương với hai cuốn sách. Đôi khi bạn quên đọc trong một hoặc hai ngày, nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ đọc hơn 20 cuốn sách mỗi năm.

Read More