Chuyên gia về hiệu suất làm việc James Clear khuyên bạn nên đọc 20 trang mỗi ngày. Đó là một con số nhỏ không khiến bạn nản lòng hay trì hoãn và có thể đạt được. Hầu hết mọi người có thể đọc 200-400 từ mỗi phút. Một cuốn sách thường bao gồm 250-300 từ mỗi trang. Điều đó có nghĩa là bạn có thể đọc hết 20 trang trong khoảng 30 phút. Với tốc độ này, tôi đọc gần 600 trang mỗi tháng. Đây là tương đương với hai cuốn sách. Đôi khi bạn quên đọc trong một hoặc hai ngày, nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ đọc hơn 20 cuốn sách mỗi năm.

Read More

Mỗi ngày dậy sớm đọc sách, thói quen này, tôi đã duy trì được 5 năm. Thay vì nói tôi thích đọc sách, chi bằng nói tôi không thể xa rời được sách. Những thứ mà tôi đọc được, theo thời gian, sớm đã được “chuyển hóa” thành những thứ của tôi. Mỗi khi gặp phải những khó khăn hay vướng mắc trong cuộc sống, chúng đều cho tôi thêm nhiều lựa chọn và dũng khí hơn.

Read More