THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC LÀ TỰ CỞI TRÓI CHO CHÍNH MÌNH

Chill Radio, st.

Trong cuộc sống có nhiều hiện thực phũ phàng không thể thay đổi, nhiều lời chỉ trích không thể loại bỏ và nhiều ấm ức không thể tránh khỏi. Nếu không học được cách nghĩ thoáng hơn, không biết nói “không sao” với chính mình thì chúng ta chắc chắn sẽ sống rất đau khổ và mệt mỏi.

Cuộc sống ngắn ngủi là vậy, cớ gì phải tính toán quá nhiều? Gặp phải chuyện gì thì hãy nghĩ thoáng một chút, hồ đồ một chút thì phiền não sẽ không biết xuống tay với chúng ta thế nào. Nghĩ thoáng không phải là thờ ơ với cuộc sống mà là yêu thiết tha cuộc sống này và xem thường những rắc rối.

Học được cách nói “không sao” với chính mình, song song với việc tha thứ cho người khác, bao dung với cuộc sống này, chúng ta mới có thể cứu rỗi bản thân.

Chill Radio, st.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *