THỜI GIAN LÀ THỨ QUÝ GIÁ NHẤT, LÃNG PHÍ THỜI GIAN CHÍNH LÀ BẠN ĐANG LÃNG PHÍ CHÍNH CUỘC ĐỜI MÌNH

THỜI GIAN LÀ THỨ QUÝ GIÁ NHẤT, LÃNG PHÍ THỜI GIAN CHÍNH LÀ BẠN ĐANG LÃNG PHÍ CHÍNH CUỘC ĐỜI MÌNH

Đừng chọn sống qua ngày ở độ tuổi nên trưởng thành, “sống qua ngày” không thể có bản lĩnh thực sự. Dần dần năm tháng cũng âm thầm trôi qua, chí tiến thủ cũng âm thầm bị đánh mất.

Thời gian giống như nước chảy, từng giọt từng giọt tập hợp lại, sức mạnh là vô biên, có thể sẽ chỉ là dòng nước chầm chậm trôi, cũng có thể là sông hồ đại dương. Người quen với việc lãng phí thời gian có thể sẽ không phát hiện ra sự hao mòn của mỗi khoảnh khắc nhàm chán với cuộc sống. Chỉ có người biết tận dụng thời gian mới hiểu rằng, mỗi giây mỗi phút chăm chỉ là đầu tư cho cuộc đời.

Đối với những người phung phí thời gian, hai, ba giờ dồng hồ có thể chẳng đáng là bao, nhưng đối với những người trân trọng thời gian mà nói, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng đáng quý, những người cố gắng giết thời gian, cuối cùng đều sẽ bị thời gian giết chết. Còn khoảng thời gian bị lãng phí sẽ phải trả giá bằng một cuộc sống khổ sở.

Chỉ khi con người không phụ thời gian, thời gian mới không phụ con người.

(trích Nhắm đúng mục tiêu chọn đúng điểm đến)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *