24 cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh

Ms Hoa TOEIC

Appreciative
Trân trọng
Appreciable
Đáng kể
Beneficent
Tốt bụng
Beneficial
Có lợi
Classic
Kinh điển
Classical
Cổ điển
Industrial
Thuộc về công nghiệp
Industrious
Chăm chỉ
Memorable
Đáng nhớ
Memorial
Để tưởng nhớ
Momentary
Trong thời gian ngắn
Momentous
Trọng đại
Responsible
Chịu trách nhiệm
Responsive
Phản hồi tích cực
Sensitive
Nhạy cảm
Sensible
Nhạy bén
Respectful
Kính cẩn, lễ phép
Respective
Tương ứng
Continual
Lặp đi lặp lại
Continuous
Liên tục
Considerable
Đáng kể
Considerate
Ân cần
Economical
Tiết kiệm
Economic
Thuộc về kinh tế

Ms Hoa TOEIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *