Càng thấu hiểu càng từ bi

Một bài viết từ Đàm đạo cùng Chill

1.Người có thấu hiểu thì mới có từ bi.

Thấu hiểu là vì biết đặt mình, đã trải qua nhiều cảnh. Đó là một loại trí tuệ, khi trí não không ngừng trăn trở, muốn biết cho trọn, sự thấu hiểu mới được hình thành.

2. Lòng nhân ái tích lũy trong chúng ta thành từ bi.

Năm tháng dạy cho ta những kinh nghiệm sống, lòng nhân ái tích lũy trong chúng ta thành từ bi. Để có được sự bao dung vô hạn, con người ta phải rất nhiều lần vượt qua bản ngã. Khi ta giận, khi việc không như ý.

3.Cuộc sống vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, cũng là muôn ngã rẽ.

Mỗi người đều có một lựa chọn, một con đường, đồng thời cũng có một vẻ đẹp khác nhau. Không nhẫn nại, không thể nào nhìn thấu được.

4. An lạc chính là quá trình quên đi bản thân mình.

Bởi lẽ, càng những thứ bé nhỏ thì càng dễ bị tổn thương. Hướng ra bên ngoài, bên trong mới phong phú, mong sống cho đời, đời mới đáng sống.

Một bài viết từ Đàm đạo cùng Chill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *