Da thịt như than. Áo choàng như tuyết. Giúp người trị bệnh. Mà tên chẳng hiền

Da thịt như than. Áo choàng như tuyết. Giúp người trị bệnh. Mà tên chẳng hiền. Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Một loại gia cầm. Họ hàng của gia cầm này không thể thiếu trong mâm cỗ.

Tần thuốc bắc thì rất bổ.

Gà ác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *