GPA có phải là điểm trung bình như cấp 3 không?

TỪ ĐIỂN “GIẢI NGỐ” DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN

GPA là gì?

GPA (Grade Point Average) là điểm trung bình của các môn học mà sinh viên tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định. GPA có 2 thang điểm là thang 4 và thang 10.

Điểm rèn luyện

Nó cũng hao hao hạnh kiểm. ĐRL được đánh giá trên thang điểm 100. Bên cạnh GPA thì ĐRL cũng là một yếu tố quan trọng dùng để xét khen thưởng và trao học bổng.

Tín chỉ

Tín chỉ là đơn vị dùng để tính thời lượng học tập của sinh viên cho từng môn học. 1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết = 30-45 tiết thực hành hoặc thảo luận = 45-90 giờ thực tập tại cơ sở = 45-60 giờ làm tiểu luận hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Học phần

Học phần là chương trình học 1 môn cụ thể. Một học phần thường tương đương 2-4 tín chỉ. Đăng kí học phần không quá vất vả vì chỉ cần đăng ký, còn lại lịch học thời khoá biểu đã được định sẵn.

Học lại

Sinh viên bỏ thi, thi điểm không đạt… phải đăng kí học lại cho đến khi qua môn thì thôi (đặc biệt đối với các môn đại cương, cơ sở ngành). Học phí học lại khá cao. Chi phí học lại phải chi cho các lần học lại có thể khác nhau, kỳ hè thường sẽ có học phí cao hơn các kỳ khác.

Học cải thiện

Khi điểm tổng kết môn học la D or D plus , dù không đến mức rớt môn), khiến cho GPA bị kéo xuống, thì có thể cân nhắc đăng kí học cải thiện để “làm lại cuộc đời”. Học cải thiện cũng “đau ví” như học lại nhưng nó không bắt buộc mà phụ thuộc vào nhu cầu mỗi người thôi. Một số trường như HUST cho lấy điểm cao hơn, nhưng một số trường thì lấy kết quả của lần học cải thiện thôi nhé.

Sưu tầm Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *