Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một câu chuyện muôn thuở thường gặp của các cặp đôi.

Neu Confession #30184

Chuyện là như thế này:

Khoan trước tiên tôi có một câu hỏi muốn hỏi mọi người là mọi người nghĩ như thế nào khi người yêu của mình luôn nói xấu tất cả người yêu cũ mỗi khi mình nói đến.

Thật sự thì theo tôi nếu mà đã chia tay rồi thì tốt nhất nên xem nhau là những người xa lạ, nếu như còn một chút gì đó gọi là tôn trọng những gì được gọi là đã từng thì chúng ta cũng cơ thể xem nhau như là những người bạn và xem những gì đã qua như một kí ức đẹp. Còn nếu như chia tay không suôn sẻ không có gì tốt đẹp thì tôi nghĩ những điều như vậy là không đáng nhắc tới nữa tốt nhất là xem nó như chưa từng tồn tại.

Thật ra thì việc các bạn nữ hay hỏi về người yêu cũ của các bạn nam, thật ra thì họ không quan trọng bạn và người yêu cũ lúc trước của bạn yêu nhau như nào đâu mà thật ra họ chỉ muốn xem cái cách mà bạn trả lời như thế nào khi nhắc đến người yêu cũ thôi.

Theo quan điểm của tôi á thì những người con trai khi mà hỏi về người yêu cũ mà anh ta thường nói xấu họ thì thật ra chị em chúng ta đừng có mừng hay hào hứng về điều đó, bởi vì biết đâu sau này chưa chắc là chúng ta nắm tay anh ta đi đến hết đời, biết đâu trong lúc yêu nhau cũng có sóng gió thì sao. Thì chắc chắn lúc đó sẽ chia tay rồi đúng chứ nếu mà như vậy thì các bạn nghĩ như nào khi mình trở thành một nhân vật bị phê phán bởi anh ta và được nhắc tên đến như một nhân vật đáng trách trong câu chuyện của họ. Thấy khó chịu đúng không? thấy anh ta hèn hẳn đúng không? Không phải nói tất cả nhưng tôi nghĩ mọi người đa số là sẽ ghét điều đó. Tại sao phải nói xấu như thế làm như thế để được gì, dù sao thì cũng đã từng bên nhau rồi nếu nó không đẹp thì quên nó đi không phải tốt hơn sao, tôi nói thật nếu mà nói xấu như vậy thì anh ta cũng chẳng tốt lành gì đâu chắc chắn 100% bởi vì nghe từ một phía thì anh ta muốn nói sao chả được anh ta thuê dệt câu chuyện như nào chả được.

Cho dù anh ta 10 điểm nhưng anh ta nói xấu người yêu cũ thì tôi cũng cho anh ta còn lại là số âm thôi, và tôi thật sự ghét điều đó. Còn mọi người, mọi người thì nghĩ như thế nào về việc này?

Bài viết được hiệu chỉnh từ NEU Confessions
Xem bài viết gốc tại: https://www.facebook.com/neuconfessions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *