KHẮC CỐT GHI TÂM BỐN ĐIỀU NÀY, CHO MỌI SỰ HANH THÔNG


1.Đạt được thành quả dễ dàng, đừng vội kiêu mạn. Cái gì đến dễ thì mất dễ. Có được, vẫn cúi đầu, hướng tầm nhìn ra xa, đó mới là biểu hiện của kẻ trí.

2.Bại một vài trận, đừng vội nản lòng. Phải biết thất bại là nguyên liệu của thành công. Không kinh qua đau đớn, chí làm sao quyết liệt? Chân không lội nông sâu, làm sao hình dung thịnh suy của con nước?

3.Thấy có thể đi được một mình, xin đừng coi thường người xung quanh. Người với người chỉ có thể dựa vào nhau mà sống, không lúc này thì lúc khác. Không cần dựa vào họ, vẫn nên tôn trọng họ, đó chính là phúc đức, hậu vận.

4.Lòng người mỗi thời mỗi khác. Mưu cầu của con người mỗi thời mỗi khác, nhưng luôn có những nguyên lý chung chẳng bao giờ thay đổi. Tìm được cái chung, chính là tìm ra sự bất biến giữa cái “vạn biến”.

Từ blog Đàm đạo cùng Chill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *