CHẲNG CÓ GÌ BẰNG THẬT THÀ.

CHÚNG TA CÓ ĐI VÒNG QUANH MÃI. RỒI CŨNG SẼ NHẬN RA CHẲNG CÓ GÌ BẰNG THẬT THÀ.

Có gian dối, âu cũng chỉ vì lợi ích nhỏ.
Nhưng không may gian dối một ly liền sẽ đi cả ngàn dặm. Dối được người cũng là dối mình.
Loanh quanh mãi trên đời. Dần mất đi cái nhìn sáng suốt. Bởi thật giả không còn khả năng phân định. Lòng mình lòng người chỉ còn một mối bòng bong. Khiến con người cứ vậy trầm luân đi muôn ngàn kiếp.

Đó là còn chưa kể đến những tác hại khác như mất lòng tin, mất đi cơ hội sống với người thật thà…Vậy đấy, chúng ta đừng để có chút lợi ích. Mà đánh mất cả rừng quả ngọt sau này

Gieo trông, st.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *