Mặt gì bằng phẳng thênh thang, Người đi muôn lối dọc ngang phố phường?

Mặt gì bằng phặng thênh thang, Người đi muôn lối dọc ngang phố phường? Đáp án là …
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Nhà không phải chung cư thì còn loại nhà …

Ngoài biển ra thì còn lại là …

Mặt đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *