PHÂN LOẠI KHẢ NĂNG GHI NHỚ CỦA CON NGƯỜI

Trích Sử dụng não bộ theo cách của thiên tài

Có thể phân khả năng ghi nhớ của con người thành bốn loại dưới đây:

1. Nhớ nhanh, quên chậm:

Tuýp người có loại hình ghi nhớ này, bất kể là ưu thế bẩm sinh hay là nỗ lực (đa phần là nỗ lực nhiều hơn), đặc điểm của họ chính là khi tiếp thu, tổng hợp và ghi nhớ thông tin vô cùng nhanh nhạy, hơn nữa sau khi ghi nhớ, mức độ và tỉ lệ quên lại càng thấp. Đương nhiên rồi, mọi người đều hi vọng có thể trở thành loại người thứ nhất, đây cũng là mục tiêu cuối cùng để chúng ta rèn luyện và nâng cao hiệu suất ghi nhớ.

2. Nhớ chậm, quên chậm:

Có thể quên ít và chậm đương nhiên là một chuyện tốt. Chỉ có điều tuýp người này cần phải bỏ ra thời gian rất dài để học tập và ghi nhớ, khi thời gian có hạn mà nguồn thông tin mới lại vô cùng nhiều thì phải làm sao? Lúc này, nếu không có cách tăng tốc độc ghi nhớ, sẽ dễ bị những người có năng lực hơn thay thế! Bởi vậy, tuýp người này cần phải tìm cách tăng tốc độ và độ nhạy bén của mình ở phương diện làm quen, ghi nhớ.

3. Nhớ nhanh, quên nhanh:

Nếu bạn thuộc tuýp người này, có lẽ tính cách của bạn khá hấp tấp, thiếu kiên nhẫn; nếu không thì chính là sau khi học tập, thiếu sự ghi nhớ liên tiếp và thói quen ôn tập tốt. Muốn cải thiện khả năng ghi nhớ thì nên bỏ thói quen nước đến chân mới nhảy. Bạn không những phải kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn khi tiếp thu, ghi nhớ kiến thức, mà còn phải thường xuyên ôn tập, nhớ lại những nội dung đã từng nhớ trước đó. Có như vậy mới giảm được tình trạng quên một cách nhanh chóng.

4. Nhớ chậm, quên nhanh:

Đây là khiếm khuyết trong khả năng ghi nhớ mà chúng ta nên cực lực tránh! Không chỉ cần tăng cường làm quen, ghi nhớ, cải thiện khả năng tập trung, mà còn phải thường xuyên ôn cũ biết mới. Nếu dùng đúng phương pháp, rèn luyện chăm chỉ thì hiệu suất và khả năng ghi nhớ vẫn có thể được cải thiện.

Trích Sử dụng não bộ theo cách của thiên tài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *