Những cách nói I Think

Những cách nói I Think

Nguyễn Trung Đức

In my opinion
Theo ý kiến của tôi
As far as I’m concerned
Theo những gì tôi được biết
I believe that
Tôi tin rằng
In all honesty
Thành thật mà nói
From my point of view
Theo quan điểm của tôi

Nguyễn Trung Đức

30 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cực hay, cực cơ bản

Tiếng Anh giao tiếp Langmaster Chào hỏi 1. Hello, nice to meet you! Xin chào, rất vui được gặp bạn! Read more

Từ vựng chủ đề thời tiết

Theo The Shermans English Sunshine (n) Ánh nắng Sun (n) Mặt trời Sunny (a) Có nắng Wind (n) Gió Windy (a) Nhiều gió Fog (n) Sương mùFoggy (a) Có sương mùThick fog Read more

Các cụm “Hand” trong tiếng Anh

Uspeak English Hand down toTruyền lạiHand inGiao nộpHand backGiao lạiHand overTrao trả quyền lựcHand outPhân phát

Một vài ví dụ về tiếng anh ở trường và tiếng anh hàng ngày.

Ms Hoa Toeic Tiếng anh ở trườngTiếng anh hàng ngàyWhere are you?Bạn đang ở đâu?Where you at?I don’t understandTôi không Read moreLeave a Reply

Your email address will not be published.