Từ Philophobia bắt nguồn từ từ “filos” trong tiếng Hy Lạp, mang nghĩa yêu hoặc được yêu. Những người mắc phải hội chứng này có xu hướng tránh đi mọi chất xúc tiến có thể gắn kết thành một mối quan hệ tình cảm. Hội chứng này tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể bên ngoài nhưng được chẩn đoán là ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng khi nỗi ám ảnh này khiến người đó hướng đến một cuộc sống cô độc cho tương lai. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu trực tuyến

Read More