Mình là người Miền Trung, năm nay cũng gần 30 rồi. Không dám lấy tất cả người Miền Trung ra để nói cho quan điểm cá nhân. Nhưng mình nghĩ phải đến 80-90% dân Miền Trung bọn mình không muốn các nghệ sĩ ca sĩ lấy lí do là ủng hộ đồng bào Miền Trung rồi đi ăn xén bớt của các mạnh thường quân. Mọi người hay bảo ủng hộ vào BMTTQ thì còn cái nịt. Dạ đúng còn cái nịt là thật. Vì họ phải sửa đường xá, sửa nhà nào thiệt hại nặng nề. Phát gạo, phát lương thực, phát giống và đại loại là khắc phục sau lũ. Và quan trọng nhất có bỏ trăm nghìn tỉ đồng ra cũng không mua nổi được những người lính, người của Đảng Nhà Nước đã hi sinh thân mình cứu giúp dân trong mùa bão lũ.

Read More