Giờ mình có người yêu được 14 ngày rồi, cô gái mà thằng bạn mình nó giới thiệu giờ là người yêu mình. THời gian thì cũng chưa gọi là dài nhưng mình vẫn muốn kể câu chuyện này…mình cũng chỉ khuyên các bạn cứ sống tốt thôi, sau này ông trời sẽ có mắt, không lúc này thì lúc khác, không cái này thì cái kia.

Read More