Tip biết lương bạn đang cao hay thấp?

Các trang tuyển dụng thường có những nghiên cứu chuyên sâu về công việc ở nhiều nghành nghề. Mức lương của các ngành là một trọng điểm của những nghiên cứu này. Thật may mắn, những dữ liệu về lương được public, bạn có thể vào một công cụ nghiên cứu lương sau đây:

https://jobsgo.vn/tra-cuu-luong.html

Công cụ sử dụng rất đơn giản, hãy chọn vị trí, địa điểm làm việc và tra cứu

Ví dụ vị trí trưởng phòng công nghệ thông tin tại Hà Nội đang có mức lương trung bình là 34 triệu. Khoảng lương phổ biến là từ 15 đến 47 triệu.

Dựa vào mặt bằng chung này bạn có thể đưa ra quyết định là nhảy việc hay tiếp tục ở lại với công việc hiện tại nếu chỉ đánh giá trên phương diện lương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *