Xóa dòng trắng trong excel

Xóa dòng trắng trong excel

Bắt đầu thực hiện nhé

  • Bôi đen chọn cột cần xóa

  • Chọn tùy chọn “Find & Select”

  • Chọn tiếp Go to special

  • Chọn Blanks ấn tiếp Ok

  • Các ô trống được đánh dấu lại

    Nếu chọn theo cột hoặc vùng sẽ chính xác hơn.

  • Chọn tiếp tùy chọn Delete

  • Chọn Delete Sheet Rows

Kết quả các dòng trắng đã được xóa đi.

Theo excel easy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *