Xóa dòng trắng trong excel

Xóa dòng trắng trong excel

Xóa dòng trắng trong excel

Bắt đầu thực hiện nhé

  • Bôi đen chọn cột cần xóa

  • Chọn tùy chọn “Find & Select”

  • Chọn tiếp Go to special

  • Chọn Blanks ấn tiếp Ok

  • Các ô trống được đánh dấu lại

    Nếu chọn theo cột hoặc vùng sẽ chính xác hơn.

  • Chọn tiếp tùy chọn Delete

  • Chọn Delete Sheet Rows

Kết quả các dòng trắng đã được xóa đi.

Theo excel easy

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

Excel có nhiều chức năng để cung cấp khi thao tác với các chuỗi văn bản .Để nối các chuỗi, Read more

Năm tháng ngày thời gian trong excel

Để nhập ngày tháng trong Excel , hãy sử dụng các ký tự “/” hoặc “-“. Để nhập thời gian , hãy sử dụng “:” (dấu hai Read more

Tham chiếu trong excel

Tham chiếu ô: Tham chiếu ô trong Excel rất quan trọng. Hiểu sự khác biệt giữa tham chiếu tương đối, Read more

Hàm logic trong excel: If, And, Or, Not

Hàm AND trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện là đúng và trả về FALSE nếu bất kỳ Read moreLeave a Reply

Your email address will not be published.