Nếu ai đó hỏi mình có ghen với bạn thân khác giới của chồng không thì mình xin trả lời là ban đầu mình có ghen, ghen chứ, không ghen thì đã không phải yêu. Nhưng mình đã tìm ra cách ứng phó đó là coi bạn thân của chồng là bạn thân của mình, và đương nhiên những cuộc đi chơi nhóm hay chơi riêng của chồng mình với bạn thân sẽ có sự xuất hiện của mình. Cuộc gọi trò chuyện, tâm sự sẽ có sự can thiệp của mình. Chồng mình cũng không thấy bất tiện vì điều đó và chồng mình còn chủ động giữ khoảng cách đúng chừng mực với các bạn thân khác giới khác từ khi 2 đứa mình yêu nhau. 

Read More