Mình và anh quen nhau cũng 5 năm rồi mới tiến đến hôn nhân, nhưng giữa yêu và cưới khác quá nhiều, mình đã từng nghĩ rằng trên cõi đời này mình là người hạnh phúc nhất vì có được anh với mình tình yêu của chúng mình là màu hồng và màu hồng đấy chuyển sang màu đỏ tươi của máu màu của nước mắt của sự thất vọng đến cùng cực khi chúng mình ký vào tờ đăng ký kết hôn.

Read More