Bữa đầu tiên đi chơi, nói là mời em, OK mời thì đi, mời đi ăn, và đi uống nước…Ăn thì anh ấy trả, uống nước anh ấy cũng trả, ăn hết 320k 2 đứa, uống nước hết 160k cả 2 (cả bánh ngọt ăn kèm)…tổng 2 đứa hết 480k…vì anh ấy nói là “Anh mời” nên em không hỏi về tiền nhưng khi thanh toán nước xong thì anh bảo:

Read More