Cấp 3, mình học giỏi hơn bạn trai nhưng lúc nào cũng động viên anh phải cố gắng, có bài nào khó cùng anh làm…mình không dám nhận làm gia sư nhưng cũng cố gắng để cả 2 học thật tốt để đỗ đại học mong muốn, mình theo NEU, còn anh theo **U, cũng là trường đại học mà bố mẹ anh muốn anh học…Bản thân mình cũng muốn làm như vậy để sau này có ai nói là 2 đứa yêu nhau không tập trung học hành thì mình có thể chứng minh cho họ thấy câu nói ấy là sai!

Read More

Mình và người yêu yêu nhau 6 năm, từ năm nhất đại học và trước khi chia tay, cô ấy nói với mình như vậy. Thật sự để mà nói thì cuộc sống ai cũng có lúc sai lầm. Mình cũng như bao người khác, cũng có sai lầm nhưng mà sai lầm về chuyện tình cảm, không động tay động chân, không có bạo lực, chỉ là mình cảm nắng cô bé làm chỗ mình, vào phòng mình làm có 3 tháng thôi rồi chuyển đi, 3 tháng ấy thì thấy bình thường vì ngày nào cũng gặp nhưng khi chuyển đi thì mình thấy nhớ nhớ, cảm thấy có tình cảm với người ta. Mình biết mình sai nhưng bản thân lúc đó kiểu đúng bị “Thao túng tâm lý” vậy, kiểu rất muốn lén lút, rất muốn có 1 người bên cạnh nữa, muốn thử cảm giác bên người mới.

Read More