Quần áo anh từ lúc yêu mình anh không bao giờ tự mua, không phải anh lười mà anh tiết kiệm, anh mua chỉ đủ mặc để đi làm, gặp gỡ bạn bè công việc, còn lại toàn mình mua, có lần mua anh còn trách sao mua nhiều thế, rồi thì “Áo này vẫn mặc được mà”, “Giày này vẫn đi được”, “không phải mua đâu!”

Read More