Trên lông, dưới lông. Tối lồng làm một. Hỏi là gì?

Câu đố

Đáp án Trên lông, dưới lông. Tối lồng làm một là: ……………………………………….
(Nếu chưa đoán ra hãy xem gợi ý và đáp án)

Bộ phận cơ thể người

Dùng để nhìn

Đôi mắt

CÁI GÌ BẰNG CÁI VUNG VÙNG XUỐNG AO ĐÀO CHẲNG THẤY LẤY CHẲNG ĐƯỢC
Câu đố

Mấy tay cua gái trong phim cổ trang thường hái sao trên trời kiểu gì?

Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?
Câu đố

Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?Leave a Reply

Your email address will not be published.