canva.com – thiết kế slide, cv, poster…

Ra mắt vào năm 2013, Canva là một công cụ thiết kế và xuất bản trực tuyến với sứ mệnh trao quyền cho mọi người trên thế giới thiết kế mọi thứ và đăng ở bất cứ đâu.

https://www.canva.com/

Canva là công cụ thiết kế đồ họa trực tuyến sử dụng miễn phí. Hãy sử dụng Canva để tạo bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, poster, video, logo, v.v..

Hướng dẫn sử dụng Canva (Thảo Ngân)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *